1824 เงินค่าเวนคืนที่ดิน ออกซะกาตอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 12/09/2022 - 19:42
คำถาม
ได้เงินค่าเวนคืนที่ดิน ใช้หนี้แล้วเหลือเล็กน้อย ออกซะกาตอย่างไร
คำตอบ
วันที่ตอบ