1802 คู่ครองเป็นกอฎออฺกอดัร หรือเราเลือกเอง

Submitted by dp6admin on Mon, 04/07/2022 - 15:06
คำตอบ

กอฎอกอดัร (อัลเกาะฎออฺวัลเกาะดัร) - การกำหนดของอัลลอฮฺ 

 

วันที่ตอบ