1801 ครอบครัวทำกุรบานร่วมกัน ใครออกเงิน ใครจะต้องงดตัดเล็บ(ผม) ?