1053 เงินที่ให้ผู้อื่นยืมต้องนำมาออกซะกาตหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:05
คำถาม
ถ้าหากเรามึคนยืมเงินเราอยู่จำนวนหนึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปี แล้ว แต่ยังไม่ได้คืน แต่มีการสัญญากันว่าจะคืน เงินจำนวนนี้ต้องนำมาออกซะกาตมั้ยครับ?

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ไม่จำเป็นต้องออกซะกาตจากเงินที่เราไม่ได้ถือครองอย่างเต็มที่(มิลกุนฆ็อยรุตามมิน) เพราะเงินซะกาตที่เรามีหน้าที่ต้องออกคือจากทรัพย์สินที่เราถือครองอย่างเต็มที่ เพราะเราได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนั้น จึงต้องชำระซะกาตเพื่อให้เงินก้อนนั้นบริสุทธิ์ แต่หากท่านได้รับเงินหนี้ก้อนนั้นจากลูกหนี้แล้วก็ต้องออกซะกาตเมื่ออยู่ในการถือครองของท่านและครบ 1 ปี และมีบางทัศนะที่กล่าวว่า เมื่อรับเงินก้อนนั้นแล้วให้ออกซะกาต 1 ปีโดยไม่ต้องรอให้ครบเวลา

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

15 ต.ค. 48

วันที่ตอบ