1794 จะตักเตือนพี่น้องที่ทำความผิดอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Wed, 01/06/2022 - 16:52
คำถาม
#มารยาทในการตักเตือน
- เตือนเรื่องใดก่อน ฟิกฮุลฮาล
- การตักเตือนที่จะมาซึ่งสิ่งเลวร้ายกว่านั้นบาป เช่น ตักเตือนตอนเขากำลังอารมณ์ร้อน, ตักเตือนผู้ใหญ่ต่อหน้าผู้คน ฯลฯ

คำตอบ

รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 4/5/65

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง