1790 จะแต่งงาน แต่มีสินสอดไม่พอ ?

Submitted by dp6admin on Sat, 07/05/2022 - 15:15
คำถาม
- ใครมีสิทธิในมะฮัร เจ้าสาวหรือพ่อแม่ ?
- ค่าาน้ำนมลูก ในอิสลามมีหรือไม่ ?
- มะฮัรและฮะดียะฮฺ เป็นสิทธิของเจ้าสาว
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 4/5/65
 

วันที่ตอบ