1778 ให้นับประจำเดือนตามปฏิทินอิสลาม

Submitted by dp6admin on Tue, 04/01/2022 - 11:48
คำถาม
ประจำเดือนมาวันที่ 1พฤษภาคม อาบน้ำญานะบะฮฺ วันที่ 9 พฤษภาคม ประจำเดือนมาอีกที 28 พฤษภาคม นับระยะห่าง 20 วัน อยากทราบว่าเลือดวันที่ 28 ถือเป็นเลือดประจำเดือนไหม? (นับประจำเดือนตามปฏิทินอิสลาม(จันทรคติ))

คำตอบ :  ก่อนอื่นให้เราตัดการนับแบบตามสุริยคติไปเลย และให้นับประจำเดือนตามปฏิทินอิสลาม(จันทรคติ) ตามที่อัลลอฮกำหนด ที่ใช้การโคจรของดวงจันทร์ เช่น ประจำเดือนมาวันที่ 1 ต้นเดือนตามจันทรคติ มา 8 วัน เป็นปกติของเรา ตามตารางประจำเดือนของเรา ดูว่ามาช่วงไหนของเดือน ต้นเดือน กลางเดือน หรือปลายเดือน ก็มาเทียบกันในแต่ละเดือน ถ้าระยะใกล้เคียงกัน ก็ถือว่าเป็นประจำเดือนแต่ถ้ามากกว่านั้นหรือมีระยะห่างจากนั้นมากๆ คือ เลือดเสีย (อิสติฮาเฎาะฮฺ)
หรือในกรณีที่บางคนประจำเดือนมาไม่ต่อเนื่อง มาแบบผิดปกติ มาต้นเดือน 2 วัน กลางเดือน 2 วัน ปลายเดือน 2 วันตลอดๆทุกเดือนก็ถือว่าเป็นประจำเดือนของคนคนนั้นไป แต่มากกว่านั้นก็คือไม่ใช่เลือดประจำเดือน


เริ่มทำตารางเคยชิน แต่จำนวนวันยังไม่คงที่ จะรอถึงเมื่อไหร่ ?

คำถาม : หากเราเริ่มทำตารางเคยชิน เดือนแรกมา 6 วันเดือนที่สอง 7 วัน เดือนที่ 3 มา 8 วัน ต้องรอดูเดือนต่อๆไปหรือเปล่า ?
คำตอบ : คือถ้าเริ่ม เริ่มตั้งแต่บรรลุศาสนภาวะเลย ต้องรออีกหลายเดือนถึงจะได้ข้อยุติในความเคยชินของเราตกลงกี่วันกันแน่ 6 ,7 หรือ 8 วัน

แต่ขณะที่ตารางเคยชินยังไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ เราจะนับตามวันที่เลือดมา คือมา6วันก็นับ 6 วัน มา7วันก็นับ 7 วัน มา8ก็นับ 8 วัน จนกว่าจะสม่ำเสมอ เช่น เดือนที่สี่ มา7วัน เดือนที่ห้ามา 7วัน เดือนที่หกมา 7วัน อันนี้เริ่มเข้าตารางเคยชิน ที่ค่อนข้างแน่นอน แต่ถ้าหากทั้งปียังไม่แน่นอน ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่นอน


การนับวันมาประจำเดือน จะนับอย่างไร ?

คำถาม : การนับวันมีประจำเดือนให้นับจากวันที่เริ่มมีประจำเดือนจนถึง 24 ชม. นับเป็น 1 วันใช่หรือไม่
คำตอบ : ให้นับตั้งแต่เริ่มมา เป็นวันเป็นคืน ไม่ใช่นับเป็น ชม. หรือ นาที


เลือดประจำเดือน มาๆหยุดๆ จะนับอย่างไร ?

คำถาม : ถ้ามีเลือดไหลในช่วงมีประจำเดือน 1 หยด และถ้ามา 1 วันแล้วหยุด และมาต่อในวันที่ 3 ถามว่าในวันที่ 2 ที่เลือดหยุดไหล ต้องยกหะดัษและละหมาดหรือไม่ ?
คำตอบ : คือถ้าเลือดมาแล้วมีสะอาดเป็นช่วงระหว่างเฮฎกับเลือดที่ไหลมาหนึ่งหยดแล้วมันสะอาดชัดเจนเราถือว่าเลือดนี้เนี่ย ถ้ามันอยู่ในระยะเวลาความเคยชินของเรา เช่น เราจะมี 8 วัน และเลือดเฮฎที่ผ่านไปแล้ว 7 วัน และเหลือประมาณ 1 วัน และพอผ่านไปแล้ว 2 วัน เลือดก็ยังหยด แสดงว่าเลือดที่หยดมานี้เนี่ยของ 8 วันที่เราเคยชิน แต่ถ้าหากว่าทุกเดือนมา 7 วัน เฮฎก็มาแล้ว 7 วัน เรียบร้อยแล้ว หมดไปแล้ว สะอาดแล้ว พอ 2 วัน มีเลือดหยดมาอีก ให้ถือว่าเลือดนั้นคือเลือดเสีย


ประจำเดือนมาเร็วขึ้นประมาณ 5 วัน จะอาบน้ำยกหะดัษวันไหน

คำถาม : ในกรณีที่เรามีประจำเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ7 วันทุกเดือน จนตอนนี้อายุ 40 ปี ประจำเดือนจะมาเร็วขึ้นประมาณ 5 วันเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว แต่เลือดประจำเดือนที่ไหลออกมาจะ 8 หรือ 9 วันอยากถามเชคว่า เราสามารถจะอาบน้ำยกฮะดัสได้วันไหนถึงจะถูกต้องค่ะ กังวลมากๆค่ะ
คำตอบ : 


 

 

 

 

 

 

วันที่ตอบ