1050 นำเงินทุนการศึกษามาบริจาคได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:51
คำถาม
ไม่ทราบว่านักศึกษาจะทำการบริจากได้หรือเปล่าคะ และเงินที่ได้มาทุนการศึกษาจะนำมาทำบุญได้หรือไม่ จะดีต่อผู้รับและผู้บริจาคหรือไม่

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

สำหรับเงินทุนการศึกษา ถ้าผู้บริจาคทุนการศึกษาให้ท่าน ได้ระบุว่าให้ใช้ในการศึกษา ก็ควรใช้ในแนวนั้น เพื่อให้สมประสงค์ของผู้บริจาค แต่ถ้าหากเขาให้ทุนและไม่ได้เน้นให้ใช้ในการศึกษา หมายถึงเราเข้าใจว่าเป็นเงินช่วยเหลือและมอบให้เราใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายเอง ก็ไม่มีปัญหาในการนำเงินก้อนนี้ไปบริจาคให้แก่ผู้อื่น

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ