1761 การทำบุญในเดือนเราะญับ มีอะไรบ้าง

Submitted by dp6admin on Sat, 13/02/2021 - 11:54
คำตอบ

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 “การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนรอมฎอน คือการถือศีลอดเดือนของอัลลอฮฺที่ต้องห้าม(อัลมุฮัรรอม)” (บันทึกโดยอิมามมุสลิม อบูดาวู้ด และติรมีซีย์) *สี่เดือนที่ต้องห้ามนั้นคือ เดือนซุลกะอฺดะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ มุฮัรรอม และเราะญับ(มุฎ็อร)

เราะญับเป็นเดือนต้องห้าม มีซุนนะฮฺให้เกียรติเดือนเหล่านี้ ไม่ละเมิดคนอื่น ทำความดีมากๆ และมีหะดีษที่ชี้ถึงความประเสริฐของเดือนเราะญับที่ให้ทำความดีมากๆ คือ ท่านหญิงอาอิชะฮฺถามว่า ทำไมท่านนบีถือศีลอดอย่างมากในเดือนชะอฺบาน ท่านนบีตอบว่า เพราะเป็นเดือนที่คนหลงลืมไป (ไม่ทำความดี) ที่อยู่ระหว่างเดือนที่ผู้คนขยันทำความดีสองเดือน (คือเราะญับกับรอมฎอน)
 

วันที่ตอบ