1744 ละหมาดกิยามุลลัยลฺ สมควรขอดุอาอฺช่วงไหน

Submitted by dp6admin on Tue, 05/05/2020 - 15:47
คำตอบ

การขอดุอาอฺขณะละหมาด มี 3 ตำแหน่งสำคัญ
1- ขณะอ่านกุรอาน ถึงอายะฮฺที่เกี่ยวกับสวรรค์ นรก เราะหฺมัตของอัลลอฮฺ ฯลฯ 
2- ตอนสุญูด สมควรที่จะถูกตอบรับ (ห้ามขอตอนรุกัวะ)
3- ก่อนให้สลาม
 

วันที่ตอบ