1724 มุสลิมถ่ายรูปได้หรือไม่ ?

Submitted by dp6admin on Sat, 29/12/2018 - 11:52
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการแนวทางที่เที่ยงตรง 1/11/61 ทาง White Channel

วันที่ตอบ