1722 ทำอุมเราะฮฺซ้ำหรือบริจาค ?

Submitted by dp6admin on Sun, 16/12/2018 - 08:11
คำถาม
ระหว่างการไปทำอุมเราะฮฺหลายๆครั้งกับการบริจาคเราควรลำดับความสำคัญอันไหนก่อน
คำตอบ
วันที่ตอบ