1041 ตักบีรซ้ำซ้อน

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:24

 

คำถาม : ผมเห็นเพื่อนละหมาดฟัรฏูทุกครั้ง เมื่อเขากล่าวตักบีร่อตุ้ลเอียะหฺรอมสักพักเขาก็เหนียตใหม่ แล้วกล่าวตักบีร่อตุ้ลเอียะหฺรอมใหม่ทำอย่างนี้ประมาณ 3 - 4 ครั้งอยากทราบว่า การที่เราทำลักษณะอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่า

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การที่เพื่อนท่านกระทำตามที่ท่านได้ระบุข้างต้นไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม และส่วนมากที่ตักบีรกันหลายครั้งนี้เพราะถูกสั่งสอนให้เตรียมจิตใจเตรียมเหนียตด้วยวิธีที่ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งการเตรียมเหนียตเพื่อละหมาดเป็นเรื่องง่ายไม่ลำบากเลย และไม่ควรลำบากใจขณะเริ่มตักบีรเราะตุ้ลเอียะหฺรอมแบบนี้

ซึ่งการเตรียมเหนียตก่อนละหมาดและขณะเริ่มตักบีรเราะตุ้ลเอียะหฺรอมให้ตั้งใจถึงเวลาการละหมาดและชนิดการละหมาดก็เพียงพอ หมายถึงให้ตั้งเจตนาว่าละหมาดเวลาไหน เป็นฟัรดูหรือซุนนะฮฺ และเข้าสู่วาระการละหมาดโดยไม่ต้องตักบีรซ้ำซ้อน

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ