1037 เมื่อเงยขึ้นจากการรุกัวะจะปล่อยมือขนานลำตัวหรือกอดอก

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:18
คำถาม
เวลาละหมาดหลังจากที่เราเงยขึ้นจากการรุกั๊วะมือของเราจะต้องปล่อยขนานกับลำตัวหรือนำมากอดอกไว้

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การกอดอกหลังเงยขึ้นจากรุกัวะแล้ว เป็นทัศนะหนึ่งในมัซหับอิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัล ซึ่งอ้างถึงหลักฐานหะดีษจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลายบท ที่ยืนยันว่าท่านนบีกอดอกขณะละหมาด ซึ่งทัศนะนี้ถือว่าการยืนหลังเงยจากรุกัวะเป็นส่วนหนึ่งจากการละหมาดที่มีสภาพเดียวกับการยืนครั้งแรก(คือตอนอ่านอัลฟาติหะฮฺ) เพราะฉะนั้น ทัศนะนี้เห็นว่าเมื่อมีการยืนตอนละหมาดก็ให้กอดอกทุกครั้ง เพราะเป็นสภาพเดียวกัน ซึ่งเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักพอสมควร หมายถึง พอปฏิบัติได้และไม่ใช่บิดอะฮฺ แต่ทัศนะอื่นก็ให้เห็นว่าการเงยจากรุกัวะเป็นอีกรุกุ่นหนึ่ง ซึ่งจากสภาพการยืนครั้งแรก

ดังนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานเจาะจงถึงสภาพการยืนหลังเงยขึ้นจากรุกัวะแล้ว ก็ให้ยืนในสภาพที่ข้อกระดูกอยู่ในสภาพปกติของมัน อย่างไรก็ตาม สำหรับผมเห็นว่าทั้งสองทัศนะปฏิบัติได้และมีหลักฐานรองรับ และไม่ควรให้ประเด็นนี้เป็นข้อถกเถียงระหว่างพี่น้องมุสลิม นอกจากเป็นการสนทนาพูดคุยในเชิงศึกษาและค้นหาหลักฐานเท่านั้น

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ