1036 นำเงินที่เก็บไว้เพื่อทำฮัจญฺไปซื้อบ้านได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:18

 

คำถาม : เมื่อ 2 ปีท่านผ่านมาเก็บเงินไว้ได้แล้ว และตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจญฺ ต่อมาเมื่อปลายปี 2547 ได้นำเงินไปซื้อบ้าน และขณะนี้ผ่อนบ้านกับธนาคารกรุงไทยชะรีอะห์(ดำเนินการโดยระบอบอิสลาม โดยคิดเป็นกำไรครั้งเดียวแล้วให้เราผ่อนรายเดือน)

คำถามข้อที่ 1 การนำเงินไปซื้อบ้านก่อนผิดหรือไม่ ?

คำถามข้อที่ 2 การซื้อบ้านลักษณะอย่างนี้ เข้าค่ายระบบดอกเบี้ยหรือไม่

หมายเหตุ ดิฉันและสามี ทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน มี บุตร 3 คน และที่ตัดสินใจนำเงินไปซื้อบ้าน โดยที่ยังไม่ไปประกอบพิธีฮัจก็เพราะว่าเป็นห่วงลูกคนที่ 3 เขาเพีงจะอายุ 2 ขวบ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือต้องการมีบ้านที่อยู่ในชุมชนมุสลิม จึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้

 คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การซื้อบ้านที่อยู่อาศัยมีความจำเป็น จึงไม่เป็นข้อผิดพลาดที่ตัดสินใจนำเงินที่เก็บไว้เพื่อไปทำฮัจย์ไปซื้อบ้าน แต่ระบบการซื้อขายของธนาคารกรุงไทยชารีอะห์ ผมไม่สามารถให้คำตอบได้จนกว่าจะได้ดูสัญญาระหว่างท่านกับธนาคาร ถึงแม้ว่จะมีนักวิชาการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ ส่วนท่านก็ผ่านความรับผิดชอบด้วยการรับรองของนักวิชาการของธนาคารอยู่แล้ว แต่ถ้าท่านต้องการถามผม ก็ต้องนำสัญญาระหว่างท่านกับธนาคารมา เพื่อให้ผมวินิจฉัยครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ