1030 เลี้ยงอาหารโดยเนียตอุทิศผลบุญให้ผู้ที่เสียชีวิต

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 18:09
คำถาม
อยากทราบว่าการเลี้ยงอาหารโดยเนียตอุทิศผลบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทำได้หรือไม่ และเราสามารถจะอุทิศผลบุญให้ญาติทีเสียชีวิตไปแล้วด้วยวิธีใดบ้าง

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนและเจตนาเป็นกุศลธรรม ย่อมอุทิศได้ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของการบริจาค(ศ่อดะเกาะฮฺ)ที่มีอิจญฺมาอฺ(เอกฉันท์)ระหว่างนักปราชญ์ว่า อุทิศส่วนผลบุญให้แก่คนตายได้ และสำหรับสิ่งอื่นที่อุทิศส่วนผลบุญแก่คนตายได้โดยไม่มีความขัดแย้งคือ การวิงวอน(ดุอาอฺ)และขอความอภัยโทษให้แก่คนตาย และผลงานดีๆของบุตรหลานย่อมเป็นผลบุญที่จะถูกโอนให้แก่คนตายที่เป็นบิดาหรือมารดาโดยปริยาย เนื่องจากมีหะดีษเกี่ยวกับศ่อดะเกาะฮฺดุอาอฺและความดีของบุตรหลาน

แต่สำหรับสิ่งอื่น เช่น อ่านอัลกุรอานและอุทิศผลบุญของการอ่านอัลกุรอานให้แก่คนตายนั้น หากเป็นการจ้างผู้อื่นก็ไม่มีความขัดแย้งระหว่างนักปราชญ์ว่าไม่ถูกต้อง และผลบุญไม่ถึงอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากกระทำเอง ก็มีความขัดแย้งระหว่างอุละมาอฺ แต่ทัศนะที่ถูกต้องคือ ทัศนะที่เห็นว่าผลบุญไม่ถึง เพราะไม่มีหลักฐานใดๆได้กล่าวถึง และท่านนบีกับบรรดาศ่อฮาบะฮฺ ตลอดจนยุคอัสสะละฟุศศอลิหฺ ไม่มีใครได้ปฏิบัติเช่นนี้ จึงตระหนักได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีหลักฐานรองรับ ดังนั้นจำเป็นต้องละทิ้ง จะเป็นการดี

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

10 ต.ค. 48

วันที่ตอบ