1026 เวลาที่มีเพลงสรรเสริญขึ้นควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 18:04
คำถาม
เวลาที่มีเพลงสรรเสริญขึ้นหรือในหลวงเสด็จควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร (ขอคำตอบอย่างละเอียดด้วยครับ)

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ทำเฉยๆและอย่าร่วมกับสิ่งที่ขัดกับหลักการ ที่ท่านเจาะจงมานั้นแสดงว่าท่านเข้าใจอะไรหลายอย่าง ก็ใช้ดุลพินิจและความเข้มแข็งด้านอีมานพิจารณาสถานการณ์ และปฏิบัติสิ่งที่สอดคล้องกับหลักอะกีดะฮฺตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับความเป็นมุสลิม

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

7 ต.ค. 48

วันที่ตอบ