1025 บาปใหญ่จะสามารถชดเชยบาปนั้นอย่างไรได้บ้าง

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 18:03
คำถาม
ถ้าเราทำผิด ทำบาปใหญ่ เช่น ทำซินา จะสามารถชดเชยบาปนั้นอย่างไรได้บ้าง

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การชดเชยบาปหมายถึง ชำระมลทิน หรือลบล้างความโสมมของบาป หรือรับความอภัยโทษนั้นย่อมขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แต่อัลลอฮฺทรงให้โอกาสกับพวกเรากระทำสิ่งที่เป็นความหวังในการชำระบาปต่างๆ ซึ่งมีหลายวิธี อาทิเช่น

1. การเตาบัต(กลับเนื้อกลับตัว) ซึ่งต้องครบ 3 ประการคือ เลิกกระทำความผิดโดยเด็ดขาด เสียใจในความผิดที่ได้กระทำมาในอดีต และตั้งใจไม่กระทำความผิดนั้นในอนาคตต่อไป และถ้าหากความผิดมีข้อเกี่ยวพันกับสิทธิของผู้อื่น(ฮักกุบนิอาดัม) ก็จำเป็นต้องขออภัยจากผู้นั้น
2. ทำความดีทุกประเภท
3. ขอความอภัยโทษ(อิสติฆฟาร)อย่างสม่ำเสมอ
4. ซิกรุลลอฮฺให้มาก
5. ปราบปรามความชั่ว โดยเฉพาะสิ่งที่เราเคยกระทำ เพื่อเป็นการยืนยันในการเตาบัตของเรา
6. เรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นให้กระทำความดี เพราะถ้าเขาได้ผลบุญจากความดีนั้นเราจะมีส่วนกำไรด้วย

สุดท้ายเราอย่ามั่นใจว่าอัลลอฮฺทรงให้อภัยโทษแก่เรา คนที่กระทำความผิดต้องจดจำความผิดของเขาด้วยการรำลึกอยู่ตลอด เพื่อให้ความผิดนั้นเป็นแรกผลักดันให้ยืนหยัดและก้าวหน้าสู่ความดีเสมอไป

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
7 ต.ค. 48

วันที่ตอบ