1022 สตรีจำเป็นต้องมีมะหฺรอมในการเดินทางหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 17:35
คำถาม
เคยฟังท่านเชคตอบคำถามเกี่ยวกับการเดินทางของผู้หญิง ว่า มี 2 ทัศนะ หนึ่งในนั้นคือการพิจารณาถึงความปลอดภัย โดยผู้หญิงหลายคนสามารถเป็นมะหรอมกันได้ โดยอาศัยทุกหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าทัศนะแรก เพราะได้มาจากหลักฐานเดียว คือ ไม่อนุญาตให้มุสลิมะห์เดินทางเว้นแต่จะมีมะหรอม ซึ่งหมายถึงสามีหรือผู้ชายที่แต่งงานด้วยไม่ได้ (ไม่แน่ใจว่า จะเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะ) ถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้หญิงก็สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องให้สามีหรือผู้ชายที่แต่งงานด้วยไม่ได้ ไปด้วยใช่ไหมคะ ทั้งนี้รวมถึงการไปฮัจย์ด้วยหรือไม่คะ 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ที่ผมได้ตอบไปว่าทัศนะนั้นรวมมาจากทุกหลักฐาน หมายถึง การวินิจฉัยในหลักฐานที่ใช้ให้เดินทางด้วยมะหฺรอม เพราะการวินิจฉัยของทัศนะนี้เห็นว่า การใช้ให้เดินทางด้วยมะหฺรอมมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อำนวยความปลอดภัยให้แก่สตรี เพราะฉะนั้นประเด็นมะหฺรอมจึงไม่ใช่จุดประสงค์ในข้อวินิจฉัยนี้ แต่ไม่ได้หมายรวมว่าทัศนะนี้มีหลักฐานมากกว่าที่ชี้ว่าไม่จำเป็นต้องมีมะหฺรอม เพราะหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเจาะจงประเด็นนี้ทั้งหมดย่อมมีน้ำหนักและความชัดเจนในการบังคับให้มีมะหฺรอม เพราะระบุคำว่า "มะหฺรอม" อย่างชัดเจน แต่ที่มีทัศนะให้มองถึงความปลอดภัยนั้น เพราะวินิจฉัยว่ามะหฺรอมนั้นมีประโยชน์ในการอำนวยความปลอดภัยเท่านั้น จึงให้วาระแห่งความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญกว่าวาระการมีมะหฺรอม

ในคำตอบที่ผมตอบทุกครั้งผมจะให้น้ำหนักกับทัศนะที่บังคับให้มีมะหฺรอม เพราะคำสั่งตรงนี้มีความชัดเจน และการที่ต้องมีมะหฺรอมนั้นหมายถึงในช่วงระยะเดินทางเท่านั้น ไม่ใช่ขณะอาศัยอยู่ในเมืองอื่นด้วย ดังนั้นหากมีกรณีที่ปฏิบัติคำสั่งนี้มิได้ ก็ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามกรณีนั้นเป็นพิเศษ แต่ขอให้ตั้งหลักการตรงนี้เป็นจุดยืนว่า ถ้ามีมะหฺรอมก็จำเป็นต้องอยู่ด้วยขณะเดินทาง แต่ถ้าไม่มีมะหฺรอมก็ขอให้สอบถามตามกรณีนั้นๆ หากมีทางออกทางหลักการเป็นเฉพาะกรณี

สุดท้ายนี้ สำนวนคำถามของผู้ถามไม่ควรแสดงข้อวินิจฉัยของตน เพราะถ้ามีความสามารถวินิจฉัยเองก็สามารถฟัตวาตัวเองได้ และผมให้เกียรติกับทุกคนที่มีความสามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยตัวบทได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีการนำเสนอข้อวินิจฉัยของผู้อื่น ผมจะลำบากใจในการตอบ เพราะจะดูเหมือนเป็นการโต้เถียง และกระดานนี้ได้ตั้งไว้สำหรับตอบคำถามล้วนๆ ถ้าท่านต้องการสนทนาแสดงความคิดเห็น ด้วยความเคารพ ขอความกรุณาลงความเห็นในกระดานสนทนา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้อ่านทุกคนด้วยครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 ต.ค. 48

 

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง