1020 ปากกาถูกยกแล้วและสมุดบันทึกถูกปิดแล้ว

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 17:30
คำถาม
คำถาม : อยากเตือนเพื่อนให้มีความตะวักกัลในการกำหนดของอัลลอฮฺ เคยได้ยินตัวบทฮาดีสที่พูดถึงเรื่องของการบันทึก ประมาณว่า ปากกาได้ถูกยกแล้วและหมึกก็แห้งแล้ว อะไรทำนองนี้ จึงอยากรบกวนเชคช่วยสงเคราะห์หาตัวบทที่สมบูรณ์ให้ด้วยครับ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนครับ

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

"รุฟิอะติล อักลามุ วะญัฟฟะติสสุหุฟุ กอลู ฟะฟีมะ อัลอะมะลุ ยาร่อซูลัลลอฮฺ กอละ อิอฺมะลู ฟะกุลลุนมุยัสสะรุน ลิมา คุลิเกาะละฮู"

หมายความว่า "ปากกาถูกยกแล้ว(งดการบันทึกกฎสภาวะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกบันทึกอย่างเรียบร้อยแล้ว) และสมุดบันทึกถูกปิดแล้ว(หมายถึง ไม่มีโอกาสเพิ่มเติมในสิ่งที่ถูกบันทึกไปแล้ว สาวกนบีจึงถามท่านนบีว่า "โอ้ร่อซูลของอัลลอฮฺ ถ้าเช่นนั้นเพื่ออะไรที่จะต้องมีผลงานหรือการปฏิบัติ" ท่านนบีจึงตอบว่า "พวกท่านจงทำ(ความดี)เถิด เพราะทุกคนจะได้รับความสะดวกตามที่ถูกกำหนดไว้"
 

หะดีษบทนี้ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญมากในความเชื่อของผู้ศรัทธา และย่อมมีผลอันกว้างขวางในชีวิตของเขา ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สอนให้ผู้ศรัทธาตระหนักในกฎสภาวะที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงกำหนดไว้ หมายถึง ให้เชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮฺ และให้เชื่อในความยุติธรรมของพระองค์ และให้เชื่อในหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนและสะสมความดี เพราะผลงานนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเชิญชวนให้เราปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งสอน ก็แสดงว่าเราปรารถนาผลบุญอย่างแท้จริง แต่ถ้าหากเราฝ่าฝืนคำสั่งสอนและปรารถนากระทำความชั่ว เราก็จะได้รับความสะดวกในการทำความชั่วตามปรารถนาของเรา นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะทำทุกสิ่งตามความปรารถนา ถึงแม้ว่าอัลลอฮฺไม่ทรงประสงค์ แต่ที่เราสามารถกระทำความชั่ว เพราะอัลลอฮฺทรงปล่อยให้เราเลือกแนวทางชีวิตของเรา และจะอำนวยความสะดวกตามการเลือกของเรา ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿
"ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง(อัลลอฮฺ) และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย และส่วนผู้ที่ตระหนี่และถือว่ามีพอเพียงแล้ว และปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม เราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย" (อัลลัยล 5-10)

หมายรวมว่า กฎสภาวะที่ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺจะถูกกำหนดโดยมีส่วนเลือกของเรา ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เรารับผิดชอบในพฤติกรรมและการลงโทษการตอบแทนจะขึ้นอยู่กับส่วนนี้ ศาสนาใช้ให้ดิ้นรนขวนขวายและพยายาม ถ้าประสบความสำเร็จในแนวทางที่ดีงาม ศาสนาก็ใช้ให้ขอบคุณ ถ้าอยู่ในสภาพที่ชั่วร้าย ศาสนาใช้ให้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ถ้าประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺ แต่หากไม่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงความชั่วร้าย ศาสนาไม่อนุญาตให้อ้างกฎสภาวะเพื่อเป็นทางรอดจากข้อตำหนิหรือการลงโทษ

ส่วนที่เราจะได้ในโลกนี้จากบรรดาความโปรดปราน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน สุขภาพ หรืออะไรทำนองนี้ เรามีแค่ไหนก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺในสิ่งที่ได้มา การที่จะปรารถนาอยากได้มากกว่าที่ได้มาแล้วก็ไม่มีข้อห้าม แต่อย่าให้ความอยากเป็นกิเลสที่จะสะท้อนต่ออุปนิสัยและพฤติกรรมให้เป็นคนหวงแหนหรือตระหนี่ถี่เหนียว หรือแข่งขันในด้านวัตถุเท่านั้น เราต้องเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาด คือต้องแสวงหาความสำเร็จในโลกหน้า ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

ผู้ใดที่บรรลุจุดประสงค์ในความเข้าใจเช่นนี้ มักจะสบายใจในโลกนี้อย่างมากทีเดียว ส่วนคนที่ขวนขวายในด้านวัตถุเท่านั้นและเข้าใจว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับความกว้างขวางในโลกนี้เท่านั้น ก็มักจะลำบากใจและเดือดร้อน โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤติหรือได้เห็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าตน เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทุกท่านมีความเชื่อว่าความสำเร็จที่ดีเลิศ คือการที่มีอุดมการณ์อันเที่ยงธรรม และดำรงชีวิตภายใต้พระประสงค์ของอัลลอฮฺ

 

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 ต.ค. 48

วันที่ตอบ