1014 อิจฉาเพื่อน จะแก้อย่างไร

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 02:16

คำถาม : หนูเป็นโรคอิจฉาเรื้อรังค่ะ แต่ทีหนูอิจฉาคือเพือนคนนี้เขาประสบผลสำเร็จทั้งการงานและครอบครัว อิจฉาที่เขาเดินเส้นทางของอัลลอฮ ไม่ได้อิจฉาว่าเพื่อนคนนี้สวย แต่ที่อิจฉาคือเขาเป็นลูกคนโต และพ่อ แม่เขาตามใจ แตกต่างจากตัวหนูที่ครอบครัวคัดค้านตลอด หนูจึงอิจฉาที่เขาประสบความสำเร็จในทุกด้าน หนูจะทำอย่างไรคะ เพือให้ห่างไหลจากอารมณ์นี้ และมีดุอาอฺอย่างไรบางคะ

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

อิจฉาที่มีอยู่กับท่านเป็นความผิดที่ท่านต้องพยายามห่างไกลและแก้ไขด้วยวิธีดังนี้

1. เตาบัตตัวและเลิกอิจฉา หมายถึง เมื่อมีอารมณ์หรือความคิดเช่นนี้ก็ให้เลิกทันที

2. ให้เชื่อในเดชานุภาพและความยุติธรรมของอัลลอฮฺที่ได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างตามความเหมาะสม ฉะนั้น ถ้าท่านอิจฉาเสมือนท่านไม่พอใจในการบริหารของพระองค์ และท่านต้องเข้าใจว่าความสำเร็จของคนหนึ่งคนใดที่ท่านอิจฉา ไม่จำเป็นที่จะเห็นว่าเป็นความดีเสมอ เพราะความสำเร็จที่แท้จริงคือความสำเร็จในโลกหน้าเท่านั้น ดังนั้นถ้าเห็นใครประสบความสำเร็จในโลกนี้ ก็มิใช่เป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเลย

3. เมื่อมีอารมณ์หรือความรู้สึกอิจฉาเกิดขึ้น จำเป็นต้องขอดุอาอฺทันที ให้อัลลอฮฺทรงให้ความจำเริญแก่ผู้ที่ท่านอิจฉาเขา เพื่อเป็นการระงับความรู้สึกและยับยั้งความอิจฉามิให้เลยเถิด

4. ท่านต้องขอดุอาอฺในทางลับให้แก่ผู้ที่ท่านอิจฉา เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺ ว่าท่านไม่อิจฉา และท่านต้องการให้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จมากขึ้น การขอดุอาอฺเช่นนี้มีความประเสริฐหลายประการ ซึ่งจะทำให้ท่านยับยั้งเรื่องอิจฉาได้อย่างเด็ดขาด และอัลลอฮฺจะทรงให้กับท่านซึ่งสิ่งที่ท่านได้ขอไว้ให้แก่คนเหล่านั้น การขอดุอาอฺจะเป็นการขัดเกลาจิตใจอย่างดี จึงขอให้เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหานี้ และอย่าลืมขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ท่านเลิกอิจฉาผู้อื่น

ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานความบริสุทธิ์ใจแก่ท่านเถิด

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
5 ต.ค. 48

วันที่ตอบ