qa-list

หัวข้อ วันที่ตอบ views
1850 ขอบเขตการพูดคุยกับญาติพี่น้องหญิงที่ไม่ใช่มะหฺรอม 79
1849 ให้บริการไวไฟ ถ้าผู้ใช้ทำสิ่งผิด เราต้องรับผิดชอบไหม ? 38
1848 ไปเที่ยวเด๊ดซีได้ไหม ใช้ผลิตภัณฑ์จากเด๊ดซี ? 64
1847 ไปเที่ยวปิรามิดได้ไหม ? 50
1846 เพื่อนขายเสื้อรูปคนรูปสัตว์ จะตักเตือนอย่างไร ? 59
1845 ปัจจุบันทุกอย่างรวดเร็ว ทำให้เราไม่อดทนในการรอ ทำอย่างไร ? 15
1844 ผู้ที่แปลงเพศแล้ว เสียชีวิต ละหมาดญะนาซะฮฺให้เขาได้หรือไม่ 31
1843 ขอดุอาอฺในละหมาดหรือหลังละหมาด ? 182
1842 มุสลิมเปลี่ยนอวัยวะได้หรือไม่ 121
1840 โทษตามชะรีอะฮฺของการไม่สวมหิญาบ ? 32
1839 ชายมุสลิมนิกาหฺกับหญิงคริสต์หรือยิวได้หรือไม่ ? 24
1838 อาหารแมว(หรือสัตว์อื่นๆ) ต้องฮาลาลหรือไม่ 39
1837 ขอบเขตสตรีกับชายชราที่ไม่ใช่มะหฺรอม เป็นอย่างไร ? 16
1836 เพื่อนต่างศาสนิกเปิดร้านอาหาร เราจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่ 23
1835 ทำอาชีพติดตั้งอุปกรณ์ไลฟ์สด จะปรับสีผิวผู้หญิงให้สวยได้หรือไม่ 17
1834 ท่านนบีรุกัวะและสุจูดอย่างไร กล่าวอะไร 27
1833 มุสลิมะฮฺหาหมอตรวจภายในผู้ชายได้หรือไม่ 136
1832 การมีภรรยาคนเดียวหรือหลายคนเป็นซุนนะฮฺ 21
1831 เดินทางกับสามี น้องชายสามีร่วมไปด้วยได้หรือไม่ ? 35
1830 ขี้จิ้งจกนะจิสไหม ทำความสะอาดอย่างไร ? 346
1829 ทางบริษัททำห้องละหมาดให้ แต่คนใช้น้อย ? 24
1828 ท่านนบี ﷺ อาบน้ำละหมาดอย่างไร ? 72
1827 เดือนเศาะฟัร เปิดร้านได้หรือไม่ 45
1826 เวลาใส่เครื่องประดับ อ่านดุอาอฺต้นไหน ? 513
1825 วัลลอฮุอะอฺลัม/อัลลอฮุอะอฺลัม ใช้อย่างไร 1,378
1824 เงินค่าเวนคืนที่ดิน ออกซะกาตอย่างไร 19
1823 อินชาอัลลอฮฺ/อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ใช้อย่างไร 72
1822 ผู้หญิงทาโรลออนก่อนออกจากบ้านได้หรือไม่ ? 25
1821 ภรรยาให้ซะกาตแก่สามีที่ยากจนได้หรือไม่ ? 112
1820 เตาบัตจากการกินดอกเบี้ยอย่างไร ? 54