หัวข้อ วันที่ตอบ views
1670 ทรรศนะต่างๆ ของการดูเดือน 0
1669 ความประเสริฐของซูเราะฮฺต่างๆ เหล่านี้ จริงหรือไม่ 0
1668 สุญูดเพื่อแสดงความขอบคุณอัลลอฮนอกเหนือจากการละหมาด ทำได้หรือไม่ 0
1667 ท่านนบีแบ่งเวลาอย่างไรใน 24 ชม. 0
1666 การค้าขายแบบแชร์ลูกโซ่ 0
อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 6 มี.ค.56 0
1664 เวลาอ่านอัลกุรอานเจออายะฮฺที่ต้องสุญูด ควรอ่านดุอาอฺอย่างไร (สุญูดติลาวะฮฺ) 147
1663 การตะวัซซุ้ลที่ศาสนาอนุญาต 0
อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 20 ก.พ.56 0
1661 ช่วยอธิบายหะดีษที่มีความหมายว่ามุสลิมจะแบ่งแยกเป็นเจ็ดสิบกว่าจำพวก และจะมีพวกที่ลงนรกและขึ้นสวรรค์ เป็นอย่างไร ? 0
1196 ขอบเขตของมุสลิมเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ 8
อัศศิรอฏอัลมุสตะกีม 5 ธ.ค.55 0
1648 มีเงินเท่าไหร่จึงจะต้องออกซะกาต 9
1649 ที่บ้านมีคนยากจนและแม่หม้าย, เด็กเรียนศาสนาที่ไม่มีพ่อแม่, คนมีหนี้สินมาก ควรให้เงินก้อนนี้แก่ใคร; โต๊ะครูรวย รับซะกาตได้หรือไม่ 10
1657 นะซัรว่าจะถือศีลอดห้าวันติดต่อกัน แต่พอวันที่ห้าประจำเดือนมา จะถือว่าการถือศีลอดชดเชยนั้นยกเลิกไปหรือไม่ 3
1650 ถือศีลอดแต่ไม่คลุมหิญาบ ทำอย่างไรดี (ใช้ได้มั้ย, ได้ผลบุญหรือไม่) 11
1651 ยังใช้ศีลอดไม่ครบโดยรอมฎอนจะมาถึงแล้วควรจะทำอย่างไร, ขาดละหมาดต้องชดเชย? การมีประจำเดือนสองครั้ง 5
1652 ขาดบวชสมัยหนุ่มสาวจำนวนมาก จะบวชสุนัตชดใช้ได้มั้ย เช่น กลางเดือนสามวัน, จันทร์-พฤหัส 18
1653 คนชราสามคน ถือศีลอดไม่ได้ทั้งเดือน จะมาเลี้ยงอาหารรวมกันได้หรือไม่ 4
1654 ถือศีลอดฉีดยาได้หรือไม่, เป็นหวัดคัดจมูก ดมยาได้หรือไม่, หยอดตาหยอดจมูก ใช้ยาสีฟันได้หรือไม่ 13
1658 เรียนหรือทำงานเกี่ยวกับการวาดรูป 34
1659 ปลดอดีต (เตาบัต) ความผิดใหญ่ที่เราเคยทำ อัลลอฮฺจะยกโทษให้หรือไม่ ?) 9
1660 เปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด 6
1646 เข้าค่ายแล้วกลับมาบ้านเป็นคนไม่ดีและแย่กว่าเดิม จะทำอย่างไร ? ปลดอดีตแล้วไปทำบาปอีก จะทำอย่างไรดี ?) 15
1647 เลือกคู่ครองอย่างไร 12
1645 การเชิญอิมามมาเศาะละวาตนบี ทำบุญคนตาย หรือขึ้นบ้านใหม่ มีแบบฉบับหรือไม่? 6
1640 อ่านบัรซันญีได้ผลบุญหรือไม่? 16
1641 ละหมาดย่อ(ละหมาดเดินทาง)ได้กี่วัน ? 22
1642 การศึกษาตัฟซีรที่ถูกต้อง (ตัฟซีรอิบนุกะซีร ตัฟซีรอัลญะลาลัยนฺ อิหม่ามกูเกิ้ล) 21
1643 พระพุทธเจ้าเป็นนบีของอิสลาม? 13