qa-list

หัวข้อ วันที่ตอบ views
ตอบปัญหาในการละหมาด 6,522
ตอบปัญหาเลือดสตรี 254
ตอบปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด 823
ตอบปัญหากิยามุลลัยลฺ 558
ตอบปัญหาเกี่ยวกับวันอีด 384
1712 ตอบปัญหากุรบาน (อุฎหิยะฮฺ) 259
1857 ยืนแสดงความเคารพได้หรือไม่ ? 6
1856 คนที่อ้างว่ามีเชื้อสายท่านนบี ? 11
1855 มีระดูขาวออกมาขณะละหมาด ละหมาดใช้ได้หรือไม่ 9
1854 ผู้หญิงเป็นอิมามนำละหมาดได้ไหม ? 9
1853 นั่งเก้าอี้ละหมาดในศ็อฟ ควรวางเก้าอี้ตรงไหน ? 4
1852 มุสลิมะฮฺกันคิ้วได้มั้ย ? 7
1851 พ่อแม่ได้เงินด้วยวิธีไม่หะล้าล ลูกจะใช้ได้ไหม 4
1850 ขอบเขตการพูดคุยกับญาติพี่น้องหญิงที่ไม่ใช่มะหฺรอม 12
1849 ให้บริการไวไฟ ถ้าผู้ใช้ทำสิ่งผิด เราต้องรับผิดชอบไหม ? 12
1848 ไปเที่ยวเด๊ดซีได้ไหม ใช้ผลิตภัณฑ์จากเด๊ดซี ? 4
1847 ไปเที่ยวปิรามิดได้ไหม ? 6
1846 เพื่อนขายเสื้อรูปคนรูปสัตว์ จะตักเตือนอย่างไร ? 12
1845 ปัจจุบันทุกอย่างรวดเร็ว ทำให้เราไม่อดทนในการรอ ทำอย่างไร ? 8
1844 ผู้ที่แปลงเพศแล้ว เสียชีวิต ละหมาดญะนาซะฮฺให้เขาได้หรือไม่ 7
1843 ขอดุอาอฺในละหมาดหรือหลังละหมาด ? 14
1841 ทำเมาลิดผิดจริงหรือ ? 16
1842 มุสลิมเปลี่ยนอวัยวะได้หรือไม่ 8
1840 โทษตามชะรีอะฮฺของการไม่สวมหิญาบ ? 13
1839 ชายมุสลิมนิกาหฺกับหญิงคริสต์หรือยิวได้หรือไม่ ? 7
1838 อาหารแมว(หรือสัตว์อื่นๆ) ต้องฮาลาลหรือไม่ 6
1837 ขอบเขตสตรีกับชายชราที่ไม่ใช่มะหฺรอม เป็นอย่างไร ? 7
1836 เพื่อนต่างศาสนิกเปิดร้านอาหาร เราจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่ 8
1835 ทำอาชีพติดตั้งอุปกรณ์ไลฟ์สด จะปรับสีผิวผู้หญิงให้สวยได้หรือไม่ 7
1834 ท่านนบีรุกัวะและสุจูดอย่างไร กล่าวอะไร 10