ปัญหาในการละหมาด

Submitted by dp6admin on Wed, 14/10/2009 - 22:20

 

 
ไฟล์เสียง

 

การอะซาน

 
 
ตะยัมมุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ - การคำนวณเวลาละหมาด, กิบลัต

 
 

 

ประเภทเนื้อหา