ขอความกรุณานำตัฟซีรซุเราะอาบาเกาะเราฮฺ ช่วงอายะที่ 264-276 ด้วยค่ะ

Submitted by thunyanee on Wed, 02/09/2009 - 08:54

2550-05-22 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 138 (264-266)

 
2550-05-29 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 139 (267-268)
 
2550-06-05 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 140 (269-270)
 
2550-06-12 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 141 (271-272)
 
2550-06-19 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 142 (273-274)
 
2550-06-26 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 143 (275) 
 
2550-07-03 ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 144 (276)
 

อัสลามุลัยกุมทีมงานค่ะ          อยากจะรบกวนให้ทางทีมงานช่วยหาไฟล์เสียงตัฟซีรซุเราะอาบาเกาะเราฮฺ ช่วงอายะที่ 264-276 เปิดให้ดาว์นโหลดได้หรือไม่ค่ะ เพราะว่าหาโหลดไม่ได้เลยญะซากัลลอฮูคอยร็อนอาอิชะ