1 ก.ย.52 - สู่อีมานที่มั่นคง, จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺ, ก่อนละศีลอด