25 ส.ค.52 - จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺ, ก่อนละศีลอด, สู่อีมานที่มั่นคง

Submitted by dp6admin on Tue, 25/08/2009 - 23:47
Date

จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ
ก่อนละศีลอด(ตอบปัญหา) - ควรดูรายการรอมฎอนไนท์หรือไม่, มุสลิมะฮฺเดินทาง,การละหมาดตะรอวีหฺ, ทำไมการคำนวณเวลาละหมาด แต่ไม่ใช้คำนวณเริ่มต้นเดือน
สู่อีมานที่มั่นคง - ตะบัรรุก (ความจำเริญ, บะรอกะฮฺ)