11 ส.ค.52 - กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ, สู่อีมานที่มั่นคง, จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺ