ความฝันของท่านนบี ﷺ (รุอฺยา, ท่านนบีทำนายฝัน)

ความฝันของท่านนบี ﷺ (รุอฺยา, ท่านนบีทำนายฝัน)

Submitted by dp6admin on Sun, 23/06/2024 - 15:52
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
หะดีษ 23 ความฝันของท่านนบี
ท่านนบีเล่าว่า "ขณะที่ข้าพเจ้าหลับ ข้าพเจ้าเห็นมนุษย์ทั้งหลายเสนอตัวกับข้าพเจ้า แต่ละคนสวมเสื้อ
เสื้อบางคนยาวถึงอก(นม), เสื้อบางคน(ยาว/สั้น)กว่านั้น,
อุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ ถูกนำมาเสนอตัวต่อข้าพเจ้า(ในสภาพที่)เสื้อยาวจนลากพื้น,
เศาะฮาบะฮฺถามว่า "ท่านนบีทำนายอย่างไรครับ ?"
ท่านนบีกล่าวว่า "(เสื้อนั้น)คือศาสนา"
คนที่เสื้อสั้นคือมีศาสนาน้อย คนที่เสื้อยาวคือมีศาสนามั่นคง

ส่วนหนึ่งจาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 9 (กิตาบุลอีมาน 5)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2017-09-14/6108

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่