บทเรียนจากฮัจญฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 21/06/2024 - 12:10
หัวข้อเรื่อง
รายการ ซิกรุลลอฮฺ หัวข้อ "บทเรียนจากหัจญฺ" สำหรับผู้ที่ไปทำฮัจญิและไม่ได้ไป
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567
วันที่บรรยาย
ความยาว
25.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

WCimage
บทเรียนจากฮัจญฺ