อัยยามุตตัชรีก (11-13 ซุลฮิจจะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Fri, 14/06/2024 - 22:24
หัวข้อเรื่อง
อัยยามุตตัชรีก - วันตัชรีก คือ 3 วันที่ถัดจากวันอีด, 11-13 ซุลฮิจจะฮฺ
อัยยามุตตัชรีก (อัยยามุลมินา, วันที่ฮุจจาจอยู่ที่มินา) أيام التشريق
- วันตัชรีก คือ 3 วันที่ถัดจากวันอีด, 11-13 ซุลฮิจจะฮฺ
- ตัชรีก - ทิศตะวันออก (ตากเนื้อทางทิศตะวันออก) เชือดกุรบานแล้ว ชาวบ้านจะตากเนื้อเก็บไว้ แต่ปีที่มีคนลำบากมาขอ ท่านนบีไม่ให้เก็บ ให้แจกไป
- วันแห่งการกินดื่ม สนุกสนาน และซิกรุลลอฮฺ
- ตักบีรหลังละหมาดทุกเวลาจนถึงหลังอัศริวันที่ 13 ซุลฮิจจะฮฺ
วันที่บรรยาย
ความยาว
25.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

รายการซิกรุลลอฮฺ 29/6/66, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
https://www.facebook.com/mewhiteshare.th/videos/244787858314031

WCimage
อัยยามุตตัชรีก (11-13 ซุลฮิจจะฮฺ)