ทัศนะที่แตกต่างของวันอะเราะฟะฮฺและวันอีด เราควรวางตัวอย่างไร ?

ทัศนะที่แตกต่างของวันอะเราะฟะฮฺและวันอีด เราควรวางตัวอย่างไร ?