ความสำคัญของวันอะเราะฟะฮฺ

Submitted by dp6admin on Wed, 12/06/2024 - 20:32
หัวข้อเรื่อง
อ.รอซิกีน อีซา และ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความหมายและความสำคัญของวันอะเราะฟะฮฺ, วันอีดิ้ลอัฎฮา, วันตัชรีก
ฮัจญฺครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ
ขณะที่คุฏบะฮฺบนอูฐ (คุฏบะตุลวะดาอฺ) ท่านนบีได้รับวะฮียฺอายะฮฺสำคัญที่การประกาศความครบถ้วนของศาสนา คือ
5:3 วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระทำบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ (ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ)
- ผู้ที่ไม่ได้ทำฮัจญฺควรทำอะไร ?
วันที่บรรยาย
ความยาว
87.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ท่านนบี ﷺ "วันอะเราะฟะฮฺ วันอันนะหลฺ(วันอีด,วันแห่งการเชือด) วันแห่งการเชือด(วันตัชรีก) เป็นอีดของเรา โอ้ประชาชาติอิสลาม" (วันที่ 9-13 ซุลฮิจญะฮฺ)
วันที่ศาสนาสมบูรณ์
อัลลอฮฺสาบานด้วยวันอะเราะฟะฮฺ
วันแห่งการสารภาพในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺ (เยามุลมีซ้าก)
วันแห่งการอภัยโทษ (ทั้งคนที่ไปทำฮัจญฺและไม่ได้ไป)

ท่านหญิงอาอิชะฮฺรายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

“ไม่มีวันใดที่อัลลอฮฺทรงปลดปล่อยบรรดาบ่าวของพระองค์จากนรกมากกว่าวันอะรอฟะฮฺ และแท้จริงพระองค์จะทรงอยู่ใกล้ชิดและทรงภูมิใจ(ด้วยการขยันทำความดีของบ่าว ของพระองค์)ต่อมลาอิกะฮฺ โดยพระองค์จะตรัส(ด้วยความภูมิใจ)ว่า คนเหล่านี้ประสงค์อะไรกัน(หมายถึงกล่าวถึงความปรารถนาอันทรงเกียรติของบ่าว ของอัลลอฮฺที่แสวงบุญในวันอะรอฟะฮฺ)” บันทึกโดยอิมามมุสลิม

عن أبي قتادة رضي الله عنه ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلة، والسنة التي بعده )) [ رواه مسلم: 3746 ] .

ในหะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิม ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

"การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ หวังว่าอัลลอฮฺจะลบล้างความผิดปีก่อนหน้าและปีหลังจากนั้น"

 

WCimage
ความสำคัญของวันอะเราะฟะฮฺ