เสียงเรียกจากอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม

เสียงเรียกจากอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม

Submitted by dp6admin on Thu, 30/05/2024 - 11:18
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ท่านนบีกล่าวว่า "อัลลอฮฺได้ยกอุทาหรณ์หนึ่ง แนวทางที่เที่ยงตรง(อัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม) ระหว่างนั้นจะมี 2 รั้ว(กำแพง) ในกำแพงนี้มีประตูเปิดอยู่ ทุกบานมีม่านปิดกั้นอยู่ ตอนต้นของอัศศิร้อฏ มีผู้เรียกร้องว่า "โอ้มนุษย์ทั้งหลาย มาเข้าศิร้อฏเถิด มาเดินในศิร้อฏอันเที่ยงตรง อย่าเบี่ยงเบน อย่าหนีไป"เบื้องบนของศิร้อฏ(ข้างใน)ก็มีผู้เรียกร้องเช่นกัน"
ผู้คนที่เดินทางศิร้อฏ ก็จะเบี่ยงเบน สนใจกำแพง ประตูบนกำแพง และอยากจะเปิดประตูเหล่านั้น
เสียงที่ศิร้อฏจะตะโกนว่า ขออัลลอฮฺเมตตาท่านเถิด อย่าเปิดประตุ (อย่าออกจาศิร้อฏ) ถ้าเปิดมันแล้วต้องเข้าแน่
ศิร้อฏที่เรากำลังเดินทางคือ "อิสลาม"
และ 2 กำแพงคือ ขอบเขตที่อัลลอฮฺตั้งไว้
ประตูต่างๆบนกำแพง คือ สิ่งต้องห้ามทั้งหลาย
เมื่อมนุษย์จะเปิดประตุ(สิ่งต้องห้าม) ในหัวใจทุกคนจะมีเสียงเรียกของอัลลอฮฺว่า อย่าเปิดประตูเหล่านั้น

จาก #ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม #หะดีษที่ 2/1 อิสลาม-อีมาน-อิหฺซาน (อิสลาม)
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2008-06-26/1047

ความยาว(นาที)
9 นาที