ฮันซ่อละฮ อิบนุอบีอามิร

ฮันซ่อละฮ อิบนุอบีอามิร

Submitted by dp6admin on Tue, 21/05/2024 - 15:21
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ฮันซ่อละฮฺเป็นลูกของอบูอามิร (หัวโจกสร้างมัสจิดฎิรอร) ท่านได้แต่งงานกับลูกของอับดุลลอฮฺ อิบนุอุบัยยฺ อิบนิสะลูน (หัวโจกมุนาฟิก) คืนแรกที่แต่งงาน นบีเรียกจิฮาด ท่านก็ออกไปโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำจะนาบะฮฺ และได้เสียชีวิตในสงคราม นบีได้เห็นมลาอิกะฮฺมาอาบน้ำให้
- ความศรัทธาและความชั่ว ไม่ได้อยู่ที่สายเลือด

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 66 (อายะฮฺ 107-110 มัสจิดฎิรอร) | 14/5/67 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7792

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่