ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับสุนัข

ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับสุนัข

Submitted by dp6admin on Sun, 19/05/2024 - 13:44
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ฮิกมะฮฺของการศึกษาทัศนะต่างๆในแต่ละมัสอะละฮฺ ทำให้เราใจกว้างในด้านศาสนา
ให้เกียรติทัศนะที่แตกต่างจากเรา

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 53 (อายะฮฺ 81-82) | 2/1/67
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7711

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่