สัญญาณของการรับเตาบัตคืออะไร ?

สัญญาณของการรับเตาบัตคืออะไร ?