รักษาละหมาด = รักษาอีมาน

รักษาละหมาด = รักษาอีมาน

Submitted by dp6admin on Mon, 29/05/2023 - 21:43
หัวข้อเรื่อง
"ละหมาด คืออีมาน"
ไม่ละหมาด อีมานก็จะสูญหาย

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายเรื่อง "6.3 ริกเตอร์ อีมานเต็มร้อย"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
3 นาที