มุสลิมมีหน้าที่ขยายความดี

มุสลิมมีหน้าที่ขยายความดี

Submitted by dp6admin on Mon, 29/05/2023 - 17:08
หัวข้อเรื่อง
อย่าให้พื้นที่ของเราที่มีมุสลิม ขาดผู้รู้ การถ่ายทอดความรู้ กุรอานและหะดีษ
จะเป็นอายะฮฺ หะดีษสั้นๆ ก็ได้ จัดฮะละเกาะฮฺสั้นๆ 3-4 นาที อย่าให้คนเบื่อ
เป็นคนที่ขยายเมล็ดแห่งความดี ไม่ใช่บริโภคความดีแล้วฝังไว้ใต้ดิน เข้าใจว่าเราได้แล้วก็พอแล้ว
ท่านนบีว่า "ผู้ใดได้ความรู้มาแล้ว แล้วปกปิดไว้ วันกิยามะฮฺจะมีเชือกไฟมมผูกปาก คอ ศีรษะ"

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 247 (หะดีษที่ 43/1)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่