ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

Submitted by dp6admin on Sat, 01/04/2023 - 22:22
หัวข้อเรื่อง
เป็นดุอาอฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ความหมาย ตัวบทและคำอ่าน
ข้าแด่อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นเครื่องคุ้มกันกิจการงานของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي ،

อัลลอฮุมมะอัศลิหฺลีดีนี อัลละซีฮุวะอิศมะตุอัมรี,

และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพนี้ ซึ่งการดำรงชีวิตอยู่ของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย

 وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَامَعَاشِي ،

วะอัศลิหฺลีดุนยายะ อัลละตีฟีฮามะอาชี,

และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพหน้าของข้าพระองค์ ซึ่งเป็นการกลับไปพำนักอยู่ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย

 وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَامَعَادِي ،

วะอัศลิหฺลีอาคิเราะตี อัลละตีฟีฮามะอาดี,

และทรงบันดาลให้การดำรงชีวิตอยู่เป็นการเพิ่มการทำความดีให้แก่ข้าพระองค์

 وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةًَ لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

วัจอะลิลหะยาตะ ซิยาดะตันลี ฟีกุลลิค็อยริน,

และทรงบันดาลให้การตายเป็นการพักผ่อนแก่ข้าพระองค์พ้นจากความชั่วทั้งหลาย

، وَالْمَوْتَ رَاحَةًلِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ .

วัลเมาตะรอหะตันลี มินกุลลิชัรริน

ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง1.jpg


ที่มา : คู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน, อาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ

ความยาว(นาที)
27 นาที
วันที่