การทะเลาะวิวาทจะกีดกั้นริสกี

การทะเลาะวิวาทจะกีดกั้นริสกี

Submitted by dp6admin on Thu, 16/03/2023 - 14:34
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบีละหมาดกิยามุลลัยลฺแล้วออกมาที่มัสจิดเพื่อบอกเศาะฮาบะฮฺว่าลัยละตุ้ลก็อดรฺเป็นคืนไหน แต่มีชายสองคนทะเลาะกัน ความรู้ในเรื่องนี้จึงถูกยึดไป ท่านนบีจำไม่ได้แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่้องดีสำหรับพวกท่าน จงแสวงหามันใน 7 9 5 คืนสุดท้าย(ของเราะมะฎอน)

จาก "กิตาบุลอีมาน บาบ 36 มุอฺมินที่กลัวว่าการงานของเขาจะโมฆะโดยไม่รู้ตัว"
https://youtu.be/c9zHqqiAcmM

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่