การกล่าว "ซุบฮานัลลอฮ"

การกล่าว "ซุบฮานัลลอฮ"

Submitted by dp6admin on Sat, 18/02/2023 - 17:55
หัวข้อเรื่อง
- นบีกล่าวเมื่อแปลกใจ ทึ่ง อึ้ง
- ใช้เมื่อเห็นที่บกพร่องอันทำให้เราแปลกใจ
- "มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ" (ผู้ทรงปราศจากข้อบกพร่องทุกประการ)

 

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44)"

 

ความยาว(นาที)
1 นาที