4 สิ่งที่ทำให้มุสลิมตกต่ำ

4 สิ่งที่ทำให้มุสลิมตกต่ำ

Submitted by dp6admin on Fri, 03/02/2023 - 17:56
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า
"หากพวกเจ้าทำการค้าด้วยอีนะฮฺ(บัยอุลอีนะฮฺ) และจับหางวัว และพอใจผลผลิตเกษตร (รักพืชผลและปศุสัตว์มากเกินไป) และละทิ้งการต่อสู้
อัลลอฮฺจะให้มีความตกต่ำปรากฏกับพวกเจ้า และไม่ถอดถอน จนกว่าพวกเจ้าจะกลับสู่ศาสนา"
- บัยอุตตะวัรรุก (ทำได้ สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริง)

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65"

ความยาว(นาที)
14 นาที