ฟิรอซะฮฺของอิมามชาฟิอี

ฟิรอซะฮฺของอิมามชาฟิอี

Submitted by dp6admin on Sat, 28/01/2023 - 14:37

จาก "ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 81 (อายะฮฺ 145-146)" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที