ละหมาด...สิ่งเดียวที่เหลืออยู่

ละหมาด...สิ่งเดียวที่เหลืออยู่

Submitted by dp6admin on Sat, 07/01/2023 - 18:40

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65"

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่