มะลาอิกะฮฺดุอาอฺให้แก่ผู้อยู่ในสถานที่ละหมาด

มะลาอิกะฮฺดุอาอฺให้แก่ผู้อยู่ในสถานที่ละหมาด

Submitted by dp6admin on Tue, 20/12/2022 - 08:47
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า
"บรรดามะลาอิกะฮฺดุอาอฺแด่คนหนึ่งคนใดในพวกท่าน
ตราบใดที่ยังอยู่ใน(สถาน)ที่ละหมาดของเขา เว้นแต่เขาจะเสียน้ำละหมาด"
มะลาอิกะฮฺขอดุอาอฺว่า "อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮู อัลลอฮุมมัรฮัมฮู" (ขออัลลอฮฺอภัยโทษให้แก่เขา เมตตาเขา)
- ตุศ็อลลี - ศ่อละวาต,ดุอาอฺให้ท่านนบี
- ศ่อลาฮฺ มี 2 ความหมาย
1- ละหมาด
2- ดุอาอฺ (อวยพร, ขอพร)ให้
- หะดัษ มี 2 ความหมาย
1- ความหมายเฉพาะในศาสนาคือ "เสียน้ำละหมาด"
2- ทางภาษาอาหรับ คือ "เหตุ" ในหะดีษนี้คือ เหตุที่ทำให้มะลาอิกะฮฺให้ขอดุอาอฺให้ เช่น โกหก นินทาใส่ร้าย ทำลามก ฯลฯ

#กิตาบุศศ่อลาฮฺ บาบ 61 โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
4 นาที
เรื่องที่เกี่ยวข้อง