สิ่งที่จะทำลายเสบียง (อัลหุกู๊ก)

สิ่งที่จะทำลายเสบียง (อัลหุกู๊ก)

Submitted by dp6admin on Fri, 02/12/2022 - 15:15
หัวข้อเรื่อง
อัลหุกู๊ก الحقوق - สิทธิ
การละเมิดสิทธิผู้อื่นจะทำลายเสบียงที่ดีในวันกิยามะฮฺ
ดุอาอฺขอให้อัลลอฮฺช่วยเหลือในการคืนสิทธิของทุกชีวิตที่มีต่อเรา

ภารกิจผู้ศรัทธา 26/11/65
ความยาว(นาที)
18 นาที
วันที่