เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์ ?

เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์ ?

Submitted by dp6admin on Wed, 09/11/2022 - 21:51
หัวข้อเรื่อง
"อัลวะซีละฮฺ" - สื่อที่จะนำเราให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ
"อัลวะซีละฮฺ" - ตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์(ตำแหน่งสูงสุดในอัลฟิรเดาส์) ที่ท่านนบีหวังว่าท่านจะได้รับ และให้เราขอดุอาอฺให้ท่านในดุอาอฺหลังอะซาน เราไม่ควรละเมิดในการขอดุอาอฺตำแหน่งนี้ แนะนำให้เราขอดุอาอฺให้ได้เข้าฟิรเดาส์, หรือขอให้อยู่ใกล้ชิดนบีในสวรรค์, เศาะฮาบะฮฺท่านหนึ่งขอให้อยู่กับท่านนบีในสวรรค์ตลอด, ขอให้เป็นคนมารยาทดีที่สุด (เพราะนบีบอกว่า คนที่มีมารยาทดีที่สุดจะได้นั่งใกล้ท่านในสวนสวรรค์)...

.. เรื่องที่ต้องรำลึกอยู่เสมอคือ เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์ ?

ส่วนหนึ่งจาก ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 25 (อายะฮฺ 35-37) 
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
9 นาที
วันที่