อบูฮุร็อยเราะฮฺ (อับดุรเราะหฺมาน อิบนุศ็อครฺ อัดเดาซียฺ)

อบูฮุร็อยเราะฮฺ (อับดุรเราะหฺมาน อิบนุศ็อครฺ อัดเดาซียฺ)

Submitted by dp6admin on Wed, 09/11/2022 - 15:04
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เศาะฮาบะฮฺที่ใส่ใจในการรายงาน ท่องจำ เผยแพร่หะดีษของท่านนบี, อะฮฺลุซซุฟฟะฮฺ
อบูฮุร็อยเราะฮฺ (อับดุรเราะหฺมาน อิบนุศ็อครฺ อัดเดาซียฺ) -รายงานหะดีษมากที่สุด อยู่กับท่านนบี 3 ปี รายงานหะดีษประมาณ 5000 บท

จาก "#เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ #กิตาบุลอิลมฺ บาบ 33 https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2018-04-12/6185

ความยาว(นาที)
12 นาที
วันที่