ก่อนจะถึงวันที่เตรียมตัวไม่ได้

Submitted by dp6admin on Sat, 22/10/2022 - 14:25
หัวข้อเรื่อง
มัจลิสอิลมี่ วันเสาร์ที่ 22/10/65 ณ ไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
26 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1444
วันที่บรรยาย
ความยาว
54.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

- การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้
- วันที่ไม่มีโอกาสทำความดีอีกแล้ว
- วันตาย, วันกิยามะฮฺ
- จงรีบเร่งทำความดี ก่อนจะถึง 5 ประการ
- มะลุกุ้ลเมาต์ ยึดวิญญาณ

2:254 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคส่วนหนึ่ง จากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนจากที่วันหนึ่งจะมา ซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขาย และไม่มีการเป็นมิตร และไม่มีชะฟาอะฮ์ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือ พวกที่อธรรม(แก่ตัวเอง)

14:31 (มุฮัมมัด) จงกล่าวแก่ปวงบ่าวผู้ศรัทธาของข้าว่า ให้พวกเขาดำรงการละหมาด และบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา ทั้งอย่างลับๆ และอย่างเปิดเผย ก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งไม่มีการซื้อขาย(ต่อรอง) ในวันนั้นและไม่มีการเป็นมิตร
- หะดีษ - คนที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺคือ คนที่บริจาคแบบลับๆด้วยมือขวา โดยมือซ้ายของเขาไม่รู้

30:43 ดังนั้น จงมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาอันเที่ยงธรรม ก่อนที่วันหนึ่งของอัลลอฮฺจะมาถึง ซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกัน (เป็นสองฝ่าย)

42:47 จงตอบรับการเรียกร้องของพระเจ้าของพวกเจ้าเถิด ก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึง ซึ่งจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปจากอัลลอฮฺได้ และในวันนั้นสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีที่พักพิง และพวกเจ้าก็จะไม่มีทางปฏิเสธ(ตัดพ้อ)ด้วย 

 

WCimage
ก่อนจะถึงวันที่เตรียมตัวไม่ได้